Kompetences centrs

BUIK

Būvuzņēmējdarbības un īpašuma vērtēšanas, darījumu un apsaimniekošanas kompetences centrs ir RTU patstāvīga struktūrvienība un strādā RTU Zinātņu prorektora pārraudzībā.

Direktore

Dr.oec., profesore Ineta Geipele

Darbības mērķis

 • koordinēt un veikt zinātniski pētnieciskos darbus būvuzņēmējdarbības un īpašuma vērtēšanas, darījumu un apsaimniekošanas jomā;

 • veicināt uzņēmējdarbības attīstību;

 • piesaistīt finansējumu lietišķo pētījumu un ekspertīžu veikšanai.

Galvenie darbības virzieni:

 • pētījumu un eksperimentu veikšana, projektu izstrādāšana;

 • pieaugušo apmācība un kvalifikācijas celšana;

 • izdevējdarbība;

 • semināru un konferenču organizēšana;

 • tirgus un sabiedriskās domas izpēte;

 • starptautiskā sadarbība atbilstoši centra mērķiem un darbības virzieniem;

 • juridiskā darbība;

 • cita ar likumu atļauta uzņēmējdarbība atbilstoši Centra mērķiem.

 • konsultēšana un ekspertīžu veikšana Centra kompetencē esošajos jautājumos;

Nosūtīt ziņu par kursu programmām

1 + 0 = ?