Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra

Par Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedras pamatu uzskatāma Inženierekonomikas un vadības fakultātes vecākā katedra – Politekonomijas katedra, kas tika dibināta kopā ar atjaunoto Rīgas Politehnisko institūtu 1958. gadā. Gadu gaitā ir mainījies katedras nosaukums un tās struktūra. No 2000.gada tā darbojās kā Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts, bet 2014.gadā pēc tā reorganizācijas tika iekļauta Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta sastāvā.

Katedras vadītāja

Dr.oec. profesore Maija Šenfelde

Katedras biroja administratore

Izglītības zinātņu maģistre Liāna Čakša

Katedras studiju programmas

Ekonomika

Bakalaura akadēmiskā studiju programma

Ekonomika

Maģistra akadēmiskā studiju programma

Teritoriju un attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedras akadēmiskais personāls:

Maija Šenfelde:
 • katedras vadītāja
 • profesore
 • ekonomikas zinātņu doktore
Juris Saulītis:
 • emeritētais profesors
 • ekonomikas zinātņu doktors
Inna Dovladbekova:
 • viesprofesore
 • ekonomikas zinātņu doktore
Aleksandrs Fedotovs:
 • viesprofesors
 • ekonomikas zinātņu doktors
Tatjana Survilo:
 • asociētā profesore
 • ekonomikas zinātņu doktore

Ilze Judrupa:
 • asociētā profesore
 • ekonomikas zinātņu doktore
Leonīds Krilovs:
 • asociētais profesors
 • ekonomikas zinātņu doktors
Alise Vītola:
 • docents
 • ekonomikas zinātņu doktore
Normunds Balabka:
 • prakt.docents
 • ekonomikas maģistrs
Uldis Kamols:
 • prakt.docents
 • ekonomikas maģistrs
Kristīne Gorbunova:
 • prakt.docente
 • ekonomikas maģistre
Aleksandra Mihņenoka:
 • lektore
 • ekonomikas maģistre
Gaļina Blagova:
 • lektore
 • ekonomikas maģistre
Liāna Čakša:
 • katedras biroja vadītāja
 • izglītības zinātņu maģistre
Kaspars Plotka:
 • lektors
 • ekonomikas zinātņu maģistrs

Katedrā izdotā mācību metodiskā literatūra:

«Mikroekonomikas teorijas pamati» (2015, 2012, 2010) / Viktors Nešpors

«Makroekonomika» / Maija Šenfelde

 • 5. izdevums 2014
 • 4. izdevums 2012
 • 3. izdevums 2009
 • 2. izdevums 2007
 • 1. izdevums 2006

«Ekonomiskās domas vēsture» / Leonīds Krilovs

 • 3.daļa. 2009
 • 2.daļa. 2008
 • 1.daļa. 2003

«Mikroekonomikas analīze: tirgus nepilnības un sabiedrības (valsts) iespējas to novēršanā» (2007) / Liene Ādamsone, Viktors Nešpors

«Eiropas valstu ekonomika» (2007) / Ilze Judrupa