Department of Civil Engineering and Real Estate Economics and Management

The history of the Department of Civil Engineering and Real Estate Economics and Management dates back to 26 July 1968, when at the basis of the Department of Construction Engineering of the Faculty of Civil Engineering of Riga Polytechnic Institute, the Department of Construction Economics and Organisation of the Faculty of Engineering Economics was established, attracting to the new department academic staff members specialising in construction economics and organisation.

Since 2005, the Department of Civil Engineering and Real Estate Economics and Management has been implementing specialist training in nationally important civil construction and real estate areas such as real estate development, operation and maintenance, administration and management, appraisal and construction engineering economics, including construction cost estimation.

Since 2009, the Department has been an integral part of the Institute of Civil Engineering and Real Estate Economics.

Since 2002, Dr. oec., RTU professor Ineta Geipele has been the Head of the Department of Civil Engineering and Real Estate Economics and Management.

The curriculum has been developed in collaboration with real estate professionals: the Association of Management and Administration of Latvian Housing, Latvian Real Estate Association and Latvian Association of Property Appraisers. In 2015, the representatives of Construction Industry Expert Council took part in the curriculum development.

The Department ensures that students acquire theoretical knowledge, while professional associations provide students with practical experience in the field of study.

HEAD OF THE DEPARTMENT

Dr. oec., Professor Ineta Geipele

OFFICE ADMINISTRATOR OF THE DEPARTMENT

Mg. oec. Iveta Stāmure

Study programmes implemented by the Department

Civil Construction and Real Estate Management

Professional Master study programme

taught in Latvian and English

Students without a professional master degree can obtain one of two fifth-level professional qualifications:

 • Real Estate Economist
 • Construction Estimating Engineer

Real Estate Management

1st level higher professional education study program
4th level professional qualification – House Manager

1st level higher professional education study program

4th level professional qualification – House Manager

Real Estate Management

Professional Bachelor study programme

Students without a professional bachelor degree can obtain one of the three fifth-level professional qualifications:

 • Real Estate Economist;
 • Property Manager;
 • Real Estate Appraiser.

Academic staff of the Department of Civil Engineering and Real Estate Economics and Management

Ineta Geipele
 • katedras vadītāja
 • profesore
 • ekonomikas zinātņu doktore
Jānis Vanags
 • profesors
 • ekonomikas zinātņu doktors
Tatjana Tambovceva
 • profesore
 • ekonomikas zinātņu doktore
Kaspars Kļaviņš
 • profesors
 • vēstures zinātņu doktors
Armands Auziņš
 • asociētais profesors
 • ekonomikas zinātņu doktors
Sanda Geipele
 • asociētā profesore
 • ekonomikas zinātņu doktore
Gita Actiņa
 • docente
 • ekonomikas doktore
Kristīne Fedotova
 • docente
 • ekonomikas zinātņu doktore
Tatjana Štaube
 • docente
 • ekonomikas zinātņu doktore
Raja Kočanova
 • docente
 • vadības zinātņu doktore

Jurijs Grizāns
 • docents
 • ekonomikas zinātņu doktors
Aivars Jurjāns
 • docents
 • inženierzinātņu doktors
Laimdota Šnīdere
 • docente
 • fizikas zinātņu doktore
Oskars Caune
 • praktiskais docents
 • inženierzinātņu maģistrs
Māris Grīnbergs
 • praktiskais docents
 • matemātikas zinātņu maģistrs
Iveta Stāmure
 • mācību biroja vadītāja
 • profesionālā maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā
Linda Kauškale
 • lektore
 • profesionālā maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā
Renāte Muskate
 • lektore
 • profesionālā maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā
Ņikita Kočanovs
 • lektors
 • inženierzinātņu maģistrs
 • Mg.oec.MBA
 • Master of Arts (M.A.) Architectural Lighting Design and Design management
Aleksandrs Švaikovs
 • lektors
 • profesionālā maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā
Iveta Puķīte
 • lektore
 • sociālo zinību maģistre
Jānis Viesturs
 • lektors
 • ekonomikas maģistrs

Teaching aids and materials issued by the Department:

«Nekustamā īpašuma ekonomika» (2010) / Jānis Vanags

«Īpašuma topogrāfiskie uzmērījumi» (2009) / Armands Auziņš

«Zemes pārvaldības pamati» (2008) / Armands Auziņš

«Stratēģiskie pārvaldības lēmumi: preces izplatīšana tirgū, marketinga loģistika, merčendaizings» (2007) / Ineta Geipele, Kristīne Fedotova

«Investīcijas nekustamajā īpašumā» (2007) / Jānis Vanags

«Būvuzņēmuma saimnieciskās darbības vērtēšana» (2007) / Jānis Vanags

«Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā» (2007) / Ineta Geipele

«Projektu vadīšana: studijām un biznesam» (2004) / Ineta Geipele un Tatjana Tambovceva