Divas vieslekcijas studiju kursa “Ievads nekustamā īpašuma nozarē” ietvaros

Profesionālo bakalauru studiju programmas “Nekustamā īpašuma pārvaldība”1. kursa studentiem 2017. gada 26.septembris ir nozares profesionāļu diena – divas vieslekcijas studiju kursa “Ievads nekustamā īpašuma nozarē” ietvaros.

Pirmais pie studentiem viesojās mūsu realizēto studiju programmu absolvents un uzņēmējs Rihards Gederts, kas stāstīja studentiem par savu pieredzi gan studiju laikā, gan pēc tam.

Tad ar vieslekciju viesojās Latvijas Namu pārvaldnieku un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs, arī mūsu absolvents un uzņēmējs Ģirts Beikmanis.

Pagājušajā nedēļā pie mūsu studentiem viesojās mūsu studente, SIA “Vestabalt” darījumu vadītāja Natalja Samuilova! Ar studentiem tikās arī Deivids Cjukša, kas dalījās ar savu pieredzi.

Paldies par ieguldīto darbu! Vieslekciju cikls turpināsies!

Vieslekciju “Near-field spacecraft VLBI tracking in the context of space geodesy”

RTU BIF Ģeomātikas katedra sadarbībā ar RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūtu 21.09.2017.g. organizēja vieslekciju “Near-field spacecraft VLBI tracking in the context of space geodesy”, lektors Leonid Gurvits (The Netherlands).

Lekcijas virsrakstā minētais termins  VLBI (Very Long baseline interferometry) tuklojumā  – ļoti garas bāzes interferometrija, ir metode, kad tiek pielietoti vismaz divi radioteleskopi vienlaikus. Tēma ir aktuāla kosmiskajā ģeodēzijā un ir iezīmē saikni starp astronomiju un ģeodēziju, mērniecību, ģeomātiku. Vistiešākā veidā VLBI metodes nodrošina vienotu un aktuālu koordinātu sistēmu uz zemeslodes. Kosmiskā ģeodēzija (t.sk. VLBI) kalpo kā stūrakmens ģeotelpiskai informācijai, kas tiek ļoti plaši izmantota tautsaimniecībā.

Profesors Gurvits šonedēļ viesojas ne tikai kā vieslektors RTU, bet arī piedalās Eiropas Planetārās zinātnes kongresā 2017 (EPSC 2017).