Projekts OptiWaMag

Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projekta vadītāju starptautiskā sanāksme

29.09.2019. līdz 01.10.2019. Rīgā norisinājās Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projekta ,,Ilgtspējīgas sabiedriskās ēkas, projektētas un veidotas no koksnes (Pub-Wood)” vadītāju starptautiskā sanāksme, ko organizēja BUNI Institūts. Projekta mērķis ir izstrādāt ES augstākās izglītības iestādēm starpdisciplināru, starptautisku studiju kursu ilgtspējīgu koka ēku pārvaldīšanā, uzturēšanā un apsaimniekošanā studentu zināšanu un prasmju kvalitātes, un atbilstības uzlabošanai nākotnes darba tirgus vajadzībām.
30.09.2019. dalībniekus ar ievaddvārdiem uzrunāja Rīgas Tehniskās universitātes Zinātņu prorektors, akadēmiķis, Dr. sc. ing. Tālis Juhna un Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes dekāne, profesore, Dr. oec. Elīna Gaile-Sarkane.
Sīkāk par projektu ŠEIT

Vieslektors no Horvātijas

07.10.2019 RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūtā viesojās lektors Franjo Toic no Horvātijas. Maģistra profesionālās studiju programmas “Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” studentiem studiju kursa “Zemes izmantošanas pārvaldība” ietvaros lektors Franjo Toic nolasīja lekciju “Impact of cultural and geographical aspects on land use in Croatia and Latvia – comparitive analysis”, kas bija veltīta kultūras un ģeogrāfisko aspektu ietekmei uz zemes izmantošanu Horvātijā un Latvijā.

Paaugstinās BUNI Institūta īstenoto maģistra studiju programmu reitingi «Eduniversal Business Schools Ranking»

RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta realizētajās profesionālajās un akadēmiskajās maģistra izglītības programmās tiek nodrošināta starptautiski konkurētspējīgu augstas kvalitātes zinātniskā pētniecība, augstākā izglītība, tehnoloģiju un inovāciju pārnese, un sagatavoti starptautiskajā darba tirgū pieprasīti un konkurētspējīgi augstas kvalifikācijas speciālisti, kas strādā ne tikai reģionālajā, bet arī starptautiskajā tirgū.

Jau vairākus gadus BUNI institūts piesaka savas realizētās maģistra akadēmiskās un profesionālās studiju programmas Eduniversal Best Masters Ranking izvērtējumam.

Arī 2018. gadā BUNĪ Institūta maģistra programmas ir izgājušas starptautisko reitinga vērtējumu Eduniversal Best Masters Ranking globālajā un reģionālajā līmenī:

  • 2018./2019. studiju gadā maģistra studiju programma «Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana» Eduniversal Best Masters Ranking reitingā ierindota 18. vietā starp Globālā līmeņa TOP 80 labākajām studiju programmām pasaulē Real Estate (Construction) jomā, saņemot 4 zvaigznes no piecām.
  • 2018./2019. studiju gadā maģistra studiju programma «Pilsētu un reģionālās inženierekonomika» Eduniversal Best Masters Ranking reitingā ierindota 23. vietā starp Globālā līmeņa TOP 100 Sustainable Development and Environmental Management jomas programmām, saņemot 4 zvaigznes no piecām.
  • 2018./2019. studiju gadā maģistra studiju programma «Ekonomika» Eduniversal Best Masters Ranking reitingā ierindota 6. vietā starp TOP 10 Economics in Eastern Europe jomas programmām, saņemot 4 zvaigznes no piecām.

Aplūkot iepriekšējo gadu statistiku: ŠEIT

BUNI viesojas zinātniece no Ukrainas

BUNI viesojas zinātniece no Ukrainas

No 04.03.2019 līdz 13.03.2019  COST akcijas “CA17125, PUBLIC VALUE CAPTURE OF INCREASING PROPERTY VALUES” ietvaros, BUNI institūtā viesojās docente Mariia Mykhalova no Kijevas Nacionālās  Būvniecības un arhitektūras universitātes Zemes pārvaldības un kadastra katedras, lai realizētu īstermiņa zinātniskās misijas pētījumu «Harmonization and integration European and Ukrainian concept of public value capturing: Multi-national and multi-disciplinary approach».

BUNI doktoranti par aprites ekonomiku

BUNI Institūta dalība COST projektā “Public Value Capture of Increasing Property Values”

Changes in Land Use Management Practices