Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras pirmsākumi meklējami 1968. gada 26. jūlijā, kad uz Rīgas Politehniskā institūta Būvniecības fakultātes Būvražošanas katedras sastāva pamata tika izveidota Celtniecības ekonomikas un organizācijas katedra Inženierekonomikas fakultātes sastāvā, apvienojot jaunajā katedrā pasniedzējus, kuri specializējās būvniecības ekonomikas un organizēšanas virzienos.

Kopš 2005. gada Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra nodrošina speciālistu sagatavošanu tādās valstiski svarīgās būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma jomās kā nekustamā īpašuma attīstība, ekspluatācija un uzturēšana, pārvaldīšana un apsaimniekošana, vadīšana, vērtēšana un būvniecības inženierekonomika, tostarp, būvdarbu izmaksu tāmēšana.

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta sastāvā katedra atrodas kopš 2009. gada.

Kopš 2002. gada Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras vadītāja ir Dr.oec., RTU profesore Ineta Geipele.

Studiju saturs veidots sadarbībā ar nekustamo īpašumu jomas profesionāļiem: Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociāciju (LNPAA), Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociāciju (LANĪDA) un Latvijas īpašumu vērtētāju asociāciju (LĪVA). Savukārt, 2015. gadā programmu pilnveidošanā iesaistījās Būvniecības nozares ekspertu padomes pārstāvji.

Katedra nodrošina studējošo teorētisko zināšanu apguvi, savukārt nozaru profesionālās asociācijas studējošajiem nodrošina praktisko apmācības daļu.

KATEDRAS VADĪTĀJA

Dr.oec. profesore Ineta Geipele

KATEDRAS BIROJA ADMINISTRATORE

Mg.oec. Iveta Stāmure

Katedras studiju programmas

latviešu un angļu valodās

Studenti bez profesionālā maģistra grāda var iegūt vienu no divām piektā līmeņa profesionālajām kvalifikācijām:

 • Nekustamā īpašuma ekonomists
 • Būvniecības tāmju inženieris

4. līmeņa profesionālā kvalifikācija – namu pārvaldnieks

Studenti bez profesionālā bakalaura grāda var iegūt vienu no trim piektā līmeņa profesionālajām kvalifikācijām:

 • nekustamā īpašuma ekonomists;
 • nekustamā īpašuma pārvaldnieks;
 • nekustamā īpašuma vērtētājs.

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras akadēmiskais personāls:

Ineta Geipele
 • katedras vadītāja
 • profesore
 • ekonomikas zinātņu doktore
Jānis Vanags
 • profesors
 • ekonomikas zinātņu doktors
Tatjana Tambovceva
 • profesore
 • ekonomikas zinātņu doktore
Dmitrijs Skoruks
 • docents
 • ekonomikas zinātņu doktors
Armands Auziņš
 • asociētais profesors
 • ekonomikas zinātņu doktors
Sanda Geipele
 • asociētā profesore
 • ekonomikas zinātņu doktore
Gita Actiņa
 • asociētā profesore
 • ekonomikas doktore
Kristīne Fedotova
 • docente
 • ekonomikas zinātņu doktore
Antra Kundziņa
 • docente
 • inženierzinātņu doktore
Raja Kočanova
 • docente
 • vadības zinātņu doktore
Linda Kauškale
 • lektore
 • ekonomikas zinātņu doktore
Laimdota Šnīdere
 • docente
 • fizikas zinātņu doktore
Iveta Puķīte
 • praktiskā docente
 • sociālo zinību maģistre
Jānis Viesturs
 • lektors
 • ekonomikas maģistrs
Edgars Pudzis
 • lektors
 • profesionālā maģistra grāds Telpiskās attīstības plānošanā
 • profesionālā maģistra grāds Projektu vadīšanā
Iveta Stāmure
 • mācību biroja vadītāja
 • profesionālā maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā
Renāte Muskate
 • lektore
 • profesionālā maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā
Jānis Zvirgzdiņš
 • lektors
 • profesionālā maģistra grāds ekonomikā
Ņikita Kočanovs
 • lektors
 • inženierzinātņu maģistrs
 • MBA
 • Master of Arts (M.A.) Architectural Lighting Design and Design management
Ieva Ķuze
 • Projektu koordinators
 • Sociālo zinību maģistre

Katedrā izdotā mācību metodiskā literatūra:

Nolikumi